paluu etusivulle  tietoa palvelusta  suurenna   pienennä  
 ARTIKKELIHAKU
 ALUEHAKU
 KOHDEHAKU
 
   KARTTAHAKU
 
Savonlinna
 
  
 
Vuokalan mylly
 
Savonrannan kirkonkylätaajaman halki virtaavan vesiuoman eli Vuokalan reitin varrella on vanha myllypaikka 1930- ja 1940-luvuilla rakennetuin mylly- ja voimalaitosrakennuksin sekä vesirakentein. Samalla paikalla toimi tullimylly jo 1860-luvulla. Rakennusryhmästä esille nousee etenkin valssimylly, joka on myllyssä käytetystä tekniikasta johtuen korkea monikerroksinen rakennus. Mylly on museona, mutta sähkölaitos on edelleen toiminnassa. Pieni, yhdellä vesiturpiinilla varustettu 1930-luvun sähkövoimalaitos kertoo aikakaudesta, jolloin vilkastunut vesivoimalaitosten perustaminen vauhditti maakunnan sähköistymistä.

Rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja omaava ja asemakaavalla suojeltu mylly-voimalaitosmiljöö on osa maakunnallisesti arvokasta Savonrannan kirkonkylän koskimaisemaa sekä Vuokalan sahan ja myllyn aluetta.
 
antakaa palautetta kohteen tiedoista
 
SISÄLTYY ALUEESEEN
Savonrannan kirkonkylän koskimaisema
Vuokalan sahan ja myllyn alueet
taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017
karttahaku