Olavinlinna
paluu etusivulle   tietoa palvelusta

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

näytä/piilota hakulomake ARTIKKELIHAKU
  
  
 
 
näytä/piilota hakulomake ALUEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
näytä/piilota hakulomake KOHDEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
 
KARTTAHAKU
Pieksämäki Heinävesi Enonkoski Savonlinna Joroinen Rantasalmi Sulkava Puumala Juva Mikkeli Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa
 
Mikkeli
 
 

Saksalanharjun maisemat

 
Saksalanharjun maisemat sijaitsevat 35 km Mikkelin kaupungista pohjoiseen ja viisi kilometriä Haukivuoren Asemankylältä etelään. Maiseman perusrakenteen muodostavat luode-kaakko -suuntaiset moreenimuodostumat, joista merkittävin on Saksalanharjun geomorfologialtaan arvokas ja poikkeuksellisen suuri moreenimuodostuma, drumliini. Moreenimuodostumien selänteet ovat avointa viljelymaisemaa.

Alueen varhaisimmat asutuskeskittymät ja päätilat ovat olleet maiseman keskeisiä alueita jo hyvin pitkään. Talot sekä niiden pellot ovat pääpiirteissään säilyneet samanlaisina isojaosta näihin päiviin asti. Edustavimmillaan tämä edelleen elävä, hyvin monipuolinen maatalousmaisema näkyy Saksalanharjun ja Hämeenkylän alueilla sekä Lietjärven ja Lietlahden alueilla.

Kirkonkylässä asutus seuraa ja myötäilee Kyyveden rantaa. Kylän raitti on perinteinen ja rakentunut selkeästi kirkon ja pappilan välisen tien varrelle. Raitin varsi on kasvillisuudeltaan runsas ja rakenteeltaan tiivis, talot sijoittuvat lähelle kylätietä ja pihapiirejä rajaavat voimakkaasti pensas- tai puuaidat tai niiden yhdistelmät. Hautausmaata kehystävät komeat ladotut kiviaidat.

Alueelta tunnetaan esihistoriallisia asuinpaikkoja sekä useita rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita kuten pappila, Haukivuoren entinen kunnalliskoti, kirkko, kellotapuli ja hautausmaa, museo, tuulimyllyt ja Lietlahden entinen sotilasvirkatalo. Mikkolan laidun on maakunnallisesti arvokas ja Uusituvan niitty paikallisesti arvokas perinnebiotooppi.

Lietjärvi on harvinainen esimerkki onnistuneesta järven kuivatuksesta ja järven ottamisesta maatalouskäyttöön hyväksi maatalousmaaksi seudulla, jossa pellot ovat pieniä ja kivisiä. Lietjärvi ja Lietmäki tukevat alueen elinvoimaisuutta ja muodostavat Saksalanharjun ja vanhan kirkonkylän kanssa monipuolisen kokonaisuuden. Alueella on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja se on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue.
 
anna palautetta alueen tiedoista
 
ALUEEN KOHTEET
Haukivuoren entinen kunnalliskoti
Haukivuoren entinen kunnanhuone
Haukivuoren kirkko ja kellotapuli
Haukivuoren kotiseutumuseo
Heinolanjoen kivisilta
Uusitupa
karttahaku
 
TEEMA-ARTIKKELIT
Drumliinien ja tasankojen vaihtelu hallitsee luoteisosien maisemaa