Olavinlinna
paluu etusivulle   tietoa palvelusta

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

näytä/piilota hakulomake ARTIKKELIHAKU
  
  
 
 
näytä/piilota hakulomake ALUEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
näytä/piilota hakulomake KOHDEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
 
KARTTAHAKU
Pieksämäki Heinävesi Enonkoski Savonlinna Joroinen Rantasalmi Sulkava Puumala Juva Mikkeli Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa
 
Rantasalmi
 
 

Osikonmäen viljelymaisema

 
Osikonmäki sijaitsee noin neljä kilometriä Rantasalmen keskustasta lounaaseen. Se on perinteinen, savolainen vaarakyläkokonaisuus, joka muodostuu moreenimäkien laelle ja rinteille raivatuista peltoaukeista tilakeskuksineen. Helminä kohoavat itse Osikonmäki sekä Hyppinginmäki taloineen ja viljelyksineen. Seudulle poikkeuksellisen laajat viljelykset luovat avautuvia näkymiä. Alueelta tunnetaan useita arvokkaita perinnebiotooppeja.

Maasto on voimakkaasti kallioperän murrosten ja mannerjään vetäytymisen suuntaamaa. Topografia on hyvin vaihtelevaa. Maisema-alue on laaja ja alueeseen liittyy hyvin erityyppisiä pienempiä maisemakokonaisuuksia. Kylässä on edelleen havaittavissa eri toimintojen vyöhykkeisyys. Reunoilla sijaitsevat entiset kaskialueet ja tervanpolttoon liittyvät rakennelmat, lähempänä kylää notkelmissa on vanhoja hakamaita. Pellot ovat sijoittuneet rinteille ja mäkien laelle. Etäällä erottuva kaukomaisema ja pienipiirteinen lähimaisema luovat yhdessä voimakkaan kontrastivaikutelman.

Osikonmäki erotettiin omaksi kyläkseen 1660-luvulla. Alueen läpi kulkee vanha, jo 1600-luvulla Kuopiosta Viipuriin mennyt tie. Tie soljuu maisemassa näyttäen kulkijalle laajat maisemat yli peltojen ja metsien. Alueella on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja se on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue.
 
anna palautetta alueen tiedoista
 
ALUEEN KOHTEET
Huttula
Kvinttilä
Pesola
Pulkkilanmäki
karttahaku
 
TEEMA-ARTIKKELIT
Vesistöt hallitsevat maakunnan itäosien maisemaa