Olavinlinna
paluu etusivulle   tietoa palvelusta

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

näytä/piilota hakulomake ARTIKKELIHAKU
  
  
 
 
näytä/piilota hakulomake ALUEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
näytä/piilota hakulomake KOHDEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
 
KARTTAHAKU
Pieksämäki Heinävesi Enonkoski Savonlinna Joroinen Rantasalmi Sulkava Puumala Juva Mikkeli Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa
 
Savonlinna
 
 

Kokonsaari

 
Kokonsaari sijaitsee Pihlajavedellä 12 km Savonlinnan keskustasta linnuntietä lounaaseen. Maastoltaan voimakkaasti vaihtelevan saaren luonnon erikoisuutena ovat kaksi sisäjärveä: Suurilampi ja Pienilampi. Muutamia erillisiä tiloja lukuun ottamatta saaren asutus on keskittynyt kahdeksi kyläkokonaisuudeksi länsiosan moreeniselänteelle ja keskiosaan Suurilammen rannalle. Loma-asutus sijoittuu pääasiassa saaren sokkeloiseen kaakkoisosaan.

Vakituinen, maanviljelyä harjoittanut asutus on tullut saareen viimeistään 1500-luvulla. Kokonsaari on sijainnut etelästä Säämingin kirkonkylään ja Olavinlinnan linnoitukselle johtaneen tärkeän vesireitin ja perinteisen talvitien varrella. Talvitie on kulkenut saaren läpi pohjois-eteläsuunnassa. Vesiliikenteen solmukohtaan sijoittuvaan Kokonsaareen perustettiin kestikievari 1600-luvun puolivälissä.

Kokonsaaren viljelymaisema on metsäselänteiden, lampien ja laaksopainanteen jäsentämä vaihteleva kokonaisuus. Viljelyala on raivattu harjanteen etelän puolelle alarinteeseen. Tilakeskukset ovat ylärinteillä peltojen laidassa. Peltojen reunoja elävöittävät valoisat kaskikoivikot ja hakamaat. Peltolohkoja kehystävät monin paikoin kauniisti ladotut kiviaidat. Kiviröykkiöt, katajat ja yksittäiset maisemapuut kuuluvat myös viljelymaisemaan, kalliopaljastumat ovat yleisiä. Tilojen pihapiirit ovat säilyneet perinteisen muotoisina, vaikka pihoissa on myös nuorehkoja rakennuksia. Maisemassa on paljon pieniä maatalouteen ja kalastukseen liittyviä rakennuksia ja rakennelmia: latoja, vajoja, koppeja, aitoja, portteja. Maisemakuva on hyvin pienipiirteistä ja vaihtelevaa saaristoviljelymaisemaa.

Kokonsaari kuuluu osittain Pihlajaveden Natura 2000 -alueeseen. Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue, mutta sillä on merkitystä myös Saimaan järviluonnon, kulttuurivaikutteisten biotooppien ja lehtokasvillisuuden suojelussa. Kokonsaaren harju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Saaressa sijaitsee myös Hietakankaan luonnonsuojelualue. Alueella on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja se on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
 
anna palautetta alueen tiedoista
 
ALUEEN KOHTEET
Hietakangas
Makkola
karttahaku
 
TEEMA-ARTIKKELIT
Vesistöt hallitsevat maakunnan itäosien maisemaa