Olavinlinna
paluu etusivulle   tietoa palvelusta

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

näytä/piilota hakulomake ARTIKKELIHAKU
  
  
 
 
näytä/piilota hakulomake ALUEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
näytä/piilota hakulomake KOHDEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
 
KARTTAHAKU
Pieksämäki Heinävesi Enonkoski Savonlinna Joroinen Rantasalmi Sulkava Puumala Juva Mikkeli Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa
 
Joroinen
 
 

Kaitaisten viljelymaisema

 
Kaitaisten maisema-alue sijaitsee noin 14 km Joroisten keskustasta lounaaseen. Ensimmäiset tilat ovat syntyneet Hämeenmäen harjalle 1540-luvulla. Alunperin mäellä on ollut tiivis mäkikylä, mutta asutus on myöhemmin hajaantunut. Asutusrakenne kuvaa Itäiselle Järvi-Suomelle omaleimaista mäkiasutusta, jossa tilat sijaitsevat harvakseltaan harjanteiden laella kulkevan kylätien varressa. Tosin teitä on linjattu paikoin uudelleen pitkin laaksoja.

Harvinaisen laajan kylän rakennukset edustavat perinteistä talonpoikaista rakennustapaa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Useimmissa taloissa rakennukset muodostavat nurkista avoimen pihapiirin. Varttuneet kuuset ja koivut muodostavat kujia tiloille sekä kehystävät pihapiirejä. Vaikka useita vanhoja rakennuksia on korvattu uusilla, on kylän maisemallinen rakenne säilynyt eheänä ja elävänä. Maisema on kokonaisuudessaan vaihteleva ja pienipiirteinen. Alueella on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja se on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue.
 
anna palautetta alueen tiedoista
 
ALUEEN KOHTEET
Häyrilä
Kaitaisten koulu
Markkala
Pitkälä
Pärnälä
Pöyhölä
karttahaku
 
TEEMA-ARTIKKELIT
Drumliinien ja tasankojen vaihtelu hallitsee luoteisosien maisemaa
Eteläsavolainen maisema
Vesistöt hallitsevat maakunnan itäosien maisemaa