Olavinlinna
paluu etusivulle   tietoa palvelusta

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

näytä/piilota hakulomake ARTIKKELIHAKU
  
  
 
 
näytä/piilota hakulomake ALUEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
näytä/piilota hakulomake KOHDEHAKU
  
  
  ?
  
 
 
 
KARTTAHAKU
Pieksämäki Heinävesi Enonkoski Savonlinna Joroinen Rantasalmi Sulkava Puumala Juva Mikkeli Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa
 
Mikkeli
 
 

Hirviniemi

 
Hirviniemen peltoaukea sijaitsee Kyyjärven Hirviselän rannalla noin kahdeksan kilometriä Haukivuoren Asemankylältä luoteeseen. Hirviniemen peltoaukea on Etelä-Savossa harvinaisen laaja ja tasainen, matalien järvenlahtien rajaama, ojaton ”viljameri”, joka on syntynyt suurelta osalta järvenlaskun yhteydessä 130 vuotta sitten paljastuneelle järvenpohjalle. Vanhoissa lahdenpohjissa on nyt kalojen kasvatusallas ja kosteikkoalueita. Pelloilla on vain harvoja kapeita, puustoisia saarekkeita. Kylätie kulkee aukean eteläosassa selänteen poikki ja pohjoisosassa rannan ja harjanteen suuntaisena.

Haapalahti, Hirvilahti ja Lauslahti ovat paikallisesti arvokkaita lintulahtia. Lahdet ovat linnustolle tärkeitä muutonaikaisia levähdysalueita. Haapalahti rajoittuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Haapaniemen luonnonsuojelualueeseen. Haapaniemi on Kyyveteen rajautuva lehtipuuvaltainen niemi, jota on laidunnettu. Se on laskun jäljiltä vesijättömaata ja käsittää rantaniittyjä, järeää kaskikoivikkoa, tervalepikkoa sekä avointa kivikkoista tuoretta niittyä ja rantahakaa. Haapaniemen haka on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja se kuuluu Natura 2000 –verkostoon. Hirviniemen alueella on maisemallisia arvoja ja se on maakunnallisesti merkittävä maisema-alue.
 
anna palautetta alueen tiedoista
 
karttahaku
 
TEEMA-ARTIKKELIT
Drumliinien ja tasankojen vaihtelu hallitsee luoteisosien maisemaa